Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău

ANUNȚURI IMPORTANTE

- Echipa Managerială - PROGRAM AUDIENȚE

Admitere învățământ liceal - 2024 -2025

- Admitere filiera vocaţională

1. Calendar admitere liceu 2024 - 2025

2. Structură și probe aptitudini

3. Cerere înscriere probe aptitudini

Erată Hotărâre C.A. nr 286/20.02.2024

Anunț anulare concurs

Anunț amânare închiriere spații

Calendar înscriere educație timpurie (antepreșcolar/preșcolar) în anul școlar 2024-2025

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025

Anunț privind închirierea spațiilor disponibile

ADMITERE 2024-2025

Legislație -ADMITERE 2024-2025- CLICK AICI

POSTURI/CATEDRE VACANTE/REZERVATE 2024-2025

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025 CLICK AICI

PLANURI – CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CLICK AICI

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024 – 2025 Click aici

Anunț angajare contabil șef - didactic auxiliar

Anunț cursuri pentru programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructor

ANUNȚ PROMOVARE SECRETAR DEB S LA SECRETAR III S

Rezultatele licitației din data de 11 decembrie 2023 pentru închirierea spațiilor disponibile

Anunț privind închirierea spațiilor disponibile

Transparența veniturilor salariale conform art.33 din Legea 153/2017

Anunt concurs paznic 20.03.2023

PROCEDURĂ PRIVIND REGLEMENTAREA ACCESULUI ÎN INCINTA UNITĂȚII - AN ȘCOLAR 2023-2024

ANUNȚ ANULARE CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL

ANUNȚ-CENTRU DE EXAMEN NR. 2-TITULARIZARE

Aveți atasat rezultatele de la proba scrisă din cadrul examenului național de titularizare 2023

https://pedagogicbacau.ro/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2023/07/rezultate.xlsx

TABEL REZULTATE ADMITERE VOCAȚIONAL PEDAGOGIC - ÎNVĂȚĂTOR - EDUCATOARE

TABEL REZULTATE ADMITERE VOCAȚIONAL PEDAGOGIC - EDUCATOR - PUERICULTOR

TABEL REZULTATE ADMITERE VOCAȚIONAL PEDAGOGIC - INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ

TABEL CANDIDAȚI RESPINȘI LA ADMITEREA LA PROFILUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC

Rezultate Evaluare Națională 2023

În atenția candidaților la Evaluarea Națională 2023

Model cerere contestație Evaluare Națională 2023

PROCEDURĂ PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR AN ȘCOLAR 2023-2024

CALENDAR TRANSFER ELEVI

MODEL CERERE TRANSFER ELEVI LICEU

MODEL CERERE TRANSFER ELEVI,
NIVEL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

Rezultate Admitere - Filiera vocațională 2023 SPECIALIZARE ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOR, EDUCATOR-PUERICULTOR

Rezultate Admitere - Filiera vocațională 2023 SPECIALIZARE INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ

Programare 19.05.2023

Programare 18.05.2023

Înscrierea în învățământul primar
pentru anul școlar 2023-2024

Anunturi locuri de munca

Admitere 2022

Procedura de transfer elevi

Evaluare nationala 2022

Înscriere învățământul preșcolar 2022-2023

Pentru a obține informații cu privire la înscrierea în învățământul preșcolar 2022-2023 dați click AICI

ADMITERE LICEU
PROFIL VOCAȚIONAL
SPECIALIZAREA-ÎNVĂȚĂTOR EDUCATOARE
PROBE APTITUDINI

PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR,

Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:

 1. SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR
 2. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:

 1. a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;
 2. b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale.

 1. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

 1. a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;
 2. b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;
 3. c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.

 1. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

 1. Interviul

Interviul constă în:

 1. a) lectură la prima vedere a unui text literar;
 2. b) conversaţie cu membrii comisiei pe o temă dată (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).

Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

Rezultate selectie dosare-concusuri de ocupare posturi vacante personal contractual

Înscriere clasa pregătitoare
An școlar 2022-2023

REZULTATE ADMITERE CLASA a IX-a PROFIL PEDAGOGIC-2021

ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 2021

ANUNȚ IMPORTANT!

Înscrierea candidaților la probele de aptitudini, profil PEDAGOGIC, specializările  ÎNVĂȚĂTOR – EDUCATOARE și EDUCATOR – PUERICULTOR se desfășoară în perioada  7 – 14 iunie 2021.

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

1. Cerere-tip de înscriere la probele de aptitudini (modelul se descărcă de pe site-ul colegiului sau se obține de la compartimentul Secretariat – corp A, parter)

2. Fișa de aptitudini, Anexă la Fişa de înscriere la admiterea în clasa a IX-a, filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările, eliberată de Școala Gimnazială de la care provine candidatul; 

3. Anexă la Fişa de înscriere în anul școlar 2021 – 2022 pentru participarea la probele de aptitudini, eliberată de Școala Gimnazială de la care provine candidatul;

4. Certificat de naștere a absolventului de clasa a VIII-a (copie xerox);

5. Carte de identitate a absolventului de clasa a VIII-a (copie xerox), dacă este cazul

Documentele mai sus menționate:

Se depun direct la sediul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, str. Spiru Haret, nr. 6 (Secretariat – corp A, parter) în intervalul orar 08:30 – 15:30.

Sau 

• Prin poștă electronică la adresa de email admitere@pedagogicbacau.ro 

Cu completarea declarației din Anexa 5 la OME nr. 3721/ 2021 de către părinte/ reprezentant legal

Având in vedere RIC din data de 26.03.2021 pentru municipiul Bacău de 3,44/1000 de locuitori, Colegiul National Pedagogic Stefan cel Mare Bacău intră in scenariul 3 (Roșu)

Ordinul nr. 3.300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

OME 3558 /2021 modificare structura an scolar 2020-2021

Având în vedere contextul epidemiologic în care ne aflăm vă informăm că la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău cursurile se vor desfășura conform scenariului 2 (galben) după cum urmează:

Învățământ preșcolar

Toți copiii sunt în sala de grupă

 

Învățământ primar

Toți elevii sunt în sala de clasă

 

Învățământ gimnazial

Elevii din clasele V-VII sunt prezenți 50% la activitățile față în față și 50% în online

Elevii din clasa a VIII-a sunt prezenți 100% în sala de clasă.

Învățământ liceal

Elevii din clasele IX-XII sunt prezenți 50% la activitățile față în față și 50% în online

 

EXAMENE NAȚIONALE

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada 17 martie – 4 iunie 2021, 
de luni până joi între orele 8:00-16:30
şi vineri 8:00-14:00

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.