Acasa

Anunț

Luni, 09 septembrie 2019, ora 9.30, va avea loc festivitatea de deschidere a cursurilor pentru anul școlar 2019-2020.

Vă așteptăm cu drag!

Echipa managerială

a Colegiului Național Pedagogic”Ștefan cel Mare ” Bacău

 

ANUNT

Elevii transferaţi de la o clasă la alta şi cei veniţi din alte unităţi şcolare care vor avea de susţinut examene de diferenţă se vor prezenta la şcoală în perioada 02 – 06 SEPTEMBRIE 2019, după cum urmează:

         EXAMENE DIFERENŢE

         03.09.2019, începând cu orele 900          EDUCAŢIE MUZICALĂ

         03.09.2019, începând cu orele 900          ED.PLASTICĂ şi ED.ARTISTICĂ

         04.09.2019, începând cu orele 900          ŞTIINŢE

         04.09.2019, începând cu orele 900          INFORMATICĂ şi TIC

         05.09.2019, începând cu orele 900          LIMBA LATINĂ – clasa a IX-a

         06.09.2019, începând cu orele 900          LIMBA LATINĂ – clasa a X-a

 

 

ANUNT

Dosarul pentru înscrierea în clasa a IX-a, promoţia 2019 va cuprinde următoarele acte:

– cerere de înscriere eliberată de secretariatul colegiului;

– cartea de identitate (dacă este cazul) şi  certificatul de naştere în copie;

– adeverinţă cu notele si media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

 – foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale V-VIII);

– copie buletine părinţi, hotărâre de divorţ unde este cazul;

 – fişa medicală (aviz epidemiologic – vaccinuri).

Art.53. (1) În perioada 15-18 iulie 2019, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza actelor mai sus menţionate.

 (3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendar, nu îsi depun dosarele de înscriere, se consideră retrasi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Acesti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

(4) Unităţile de învăţământ liceal de stat transmit comisiei de admitere judeţene, până la data de 18 iulie 2019, situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere.

                      Notă: Extras din  Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Programul pentru înscrierea în clasa a IX-a, promoţia 2019 – 2020 este următorul:

  • Luni, 15 iulie 2019, orele 800 – 1600

  • Marţi,16 iulie 2019, orele 800-1600

  • Miercuri, 17 iulie 2019, orele 1430 – 1700

  • Joi, 18 iulie 2019, orele 800 – 1600

Notă: Miercuri, 17 iulie 2019 la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău se desfăşoară proba scrisă din cadrul examenului de titularizare 2019.

Anunt depundere dosar candidati admisi clasa a IX-a

CERERE DE INSCRIERE IN CLASA A IX-A

 

 

 

 

Admitere clasa a IX-a profil PEDAGOGIC 

An şcolar 2019-2020

Anunt privind înscrierea şi desfăşurarea probelor de aptitudini la clasa a IX-a, filiera vocaţională,profil pedagogic.
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat-Probele de aptitudini clasa a IX-a filiera vocaţionlă, profil pedagogic
Probe de aptitudini-profil pedagogic, specializarile educator-învăţător, educator-puericultor
Cerere de înscriere la probele de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale – MAI 2019
ORDIN Nr. 4829/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020

Înscriere în învățământul primar 2019-2020

Metodologia de înscriere a elevilor în învățământul primar -anul școlar 2019-2020
Plan de școlarizare an școlar 2019-2020-învăţămant primar
Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare-2019
Calendarul inscrierii in_invatamantul primar 2019-2020
Circumscripții școlare arondate la Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare
Programul de completare a cererilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2019-2020
Documente necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare
Program evaluare psihosomatica
Afiş

 

 

 

INVITAȚIE

 

ELEVII AU TALENT 2019-DESCARCĂ INVITAȚIE
ELEVII AU TALENT 2019-
DESCARCĂ PRESELECTIE