Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2020-2021

    Pentru anul școlar 2020-2021, perioada de desfășurare a examenelor de corigență, stabilite în baza prevederilor art. 128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 cu modificările și completările ulterioare, este 5-20 iulie 2021 pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv pentru stagiile de pregătire practică

    Elevii din clasa a VIII-a, care au susținut și promovat examenul de corigență, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, conform calendarului aprobat prin OMEC nr. 5457/2020 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 9-13 august 2021, în care pot fi repartizați și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, respectiv în etapa a doua de admitere în învățământul profesional și învățământul profesional dual, conform calendarului aprobat prin OMEC nr. 5449/2020, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 6-9 august 2021.

    Elevii corigenți care nu s-au prezentat la sesiunea de corigențe din perioada 5-20 iulie 2021 sau nu au promovat examenul de corigență, vor fi declarați repetenți.

    Elevii din clasele terminale de liceu, care au susținut și promovat examenul de corigență, se pot înscrie pentru susținerea examenului de bacalaureat, în sesiunea august-septembrie 2021, conform prevederilor OMEC nr. 5453/2020.

    Conducerile unităților de învățământ vor aduce la cunoștința cadrelor didactice și elevilor perioadele de desfășurare a examenelor de corigență, prin afișarea la avizierul unității de învățământ/postarea pe pagina web a instituției de învățământ.