Admitere liceu

 

 

 

ADMITERE PROFIL PEDAGOGIC 2018-2019

[bsk-pdf-manager-list-category id=”31″]

PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZAREA: EDUCATOR-ÎNVĂŢĂTOR

 1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:

 1. intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învăţate în clasele 1- VIII;
 2. reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt:

 • auzul muzical:
 • simţul ritmic:
 • memoria muzicală;
 • calităţile vocale.
 1. PROBA DE APTITUDINI FIZICE

Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

 1. reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
 2. 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a Vl-a, executate izolat;
 3. alergare 600 m – tară cerinţă de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică şi coordonare;
 • starea funcţională a coloanei vertebrale;
 • funcţie normală a sistemului cardio-respirator.
 1. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE

Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
 1. INTERVIU

Proba constă în:

 1. recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
 2. lectură expresivă la prima vedere;
 3. participare la o conversaţie candidat – comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).

Aptitudinile investigate sunt:

 • comunicarea
 • dicţia

NOTĂ:

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea: învăţători-educatoare.
 4. Comisia pentru fiecare probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.
 • Preşedintele comisiei este directorul/ directorul adjunct unităţii de învăţământ.