ADMITERE INVATAMÂNT LICEAL 2020-2021 filiera vocațională

ADMITERE 2020-2021

PROBE APTITUDINI -ANUL SCOLAR 2020-2021:
profil PEDAGOGIC,

specializarea EDUCATOR-ÎNVĂȚĂTOR
specializarea EDUCATOR-PUERICULTOR

 

 1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

 1. intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învățate în clasele I – VIII;
 2. reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt:

 • auzul muzical;
 • simțul ritmic;
 • memoria muzicală;
 • calitățile vocale.
 1. PROBA DE APTITUDINI FIZICE

Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

 1. reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;
 2. 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a Vl-a, executate izolat;
 3. alergare 600 m – fără cerință de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică și coordonare;
 • funcțională a coloanei vertebrale;
 • funcție normală a sistemului cardio-respirator.
 1. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE

Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.
 1. INTERVIU

Proba constă în:

 1. recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
 2. lectură expresivă la prima vedere;
 3. participare la o conversație candidat – comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).

Aptitudinile investigate sunt:

 • comunicarea;
 • dicția.

NOTĂ:

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul PEDAGOGIC, specializarea EDUCATOR – ÎNVĂȚĂTOR și EDUCATOR-PUERICULTOR.
 4. Comisia pentru fiecare probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
 5. Președintele comisiei este directorul/ directorul adjunct unității de învățământ.