Acasa

ANUNȚURI IMPORTANTE

INFORMARE

privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău

  • Rata generală de vaccinare a angajaților:
  • 74,73% – personal didactic (titular/ suplinitor/ asociat) dintr-un total de 95 de angajați;
  • 84,61% – personal didactic auxiliar dintr-un total de 13 de angajați;
  • 26,92% – personal nedidactic dintr-un total de 26 de angajați.

REZULTATE ADMITERE CLASA a IX-a PROFIL PEDAGOGIC-2021

ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 2021

ANUNȚ IMPORTANT!

Înscrierea candidaților la probele de aptitudini, profil PEDAGOGIC, specializările  ÎNVĂȚĂTOR – EDUCATOARE și EDUCATOR – PUERICULTOR se desfășoară în perioada  7 – 14 iunie 2021.

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

1. Cerere-tip de înscriere la probele de aptitudini (modelul se descărcă de pe site-ul colegiului sau se obține de la compartimentul Secretariat – corp A, parter)

2. Fișa de aptitudini, Anexă la Fişa de înscriere la admiterea în clasa a IX-a, filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările, eliberată de Școala Gimnazială de la care provine candidatul; 

3. Anexă la Fişa de înscriere în anul școlar 2021 – 2022 pentru participarea la probele de aptitudini, eliberată de Școala Gimnazială de la care provine candidatul;

4. Certificat de naștere a absolventului de clasa a VIII-a (copie xerox);

5. Carte de identitate a absolventului de clasa a VIII-a (copie xerox), dacă este cazul

Documentele mai sus menționate:

Se depun direct la sediul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, str. Spiru Haret, nr. 6 (Secretariat – corp A, parter) în intervalul orar 08:30 – 15:30.

Sau 

• Prin poștă electronică la adresa de email admitere@pedagogicbacau.ro 

Cu completarea declarației din Anexa 5 la OME nr. 3721/ 2021 de către părinte/ reprezentant legal

Având in vedere RIC din data de 26.03.2021 pentru municipiul Bacău de 3,44/1000 de locuitori, Colegiul National Pedagogic Stefan cel Mare Bacău intră in scenariul 3 (Roșu)

Ordinul nr. 3.300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

OME 3558 /2021 modificare structura an scolar 2020-2021

Având în vedere contextul epidemiologic în care ne aflăm vă informăm că la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău cursurile se vor desfășura conform scenariului 2 (galben) după cum urmează:

Învățământ preșcolar

Toți copiii sunt în sala de grupă

 

Învățământ primar

Toți elevii sunt în sala de clasă

 

Învățământ gimnazial

Elevii din clasele V-VII sunt prezenți 50% la activitățile față în față și 50% în online

Elevii din clasa a VIII-a sunt prezenți 100% în sala de clasă.

Învățământ liceal

Elevii din clasele IX-XII sunt prezenți 50% la activitățile față în față și 50% în online

 

EXAMENE NAȚIONALE

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada 17 martie – 4 iunie 2021, 
de luni până joi între orele 8:00-16:30
şi vineri 8:00-14:00

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR