Locuri de munca si concursuri

Concursul pentru  postul contractual vacant  cu valabilitate pentru o perioadă  nedeterminată-supraveghetor de noapte se suspenda pana la o data care va fi anunțată.


Concurs  post contractual vacant  cu valabilitate pentru o perioadă  nedeterminată.

10.08.2020

Colegiul Național Pedagogic  „Ștefan cel Mare” cu sediul în Bacău, str. Spiru Haret nr.6 anunță scoaterea la concurs a urmatorului post:

Supraveghetor noapte, 1  post contractual vacant  cu valabilitate pentru o perioadă  nedeterminată.

Cerințe:   Studii medii, diplomă de bacalaureat

                  Vechimea în muncă-minim 5 ani   

                  Constituie avantaj experiența în lucrul cu copiii şi adolescenţii

Probele de concurs: proba scrisa +interviu

Concursul  va avea loc la sediul  instituției  în data de 31.08.2020, astfel:

-ora 900 proba scrisă;

-ora 1300 interviul.

Termenul pentru  depunerea  dosarelor este de 21.08.2020 ora 1500 la secretariatul instituției.

Director

Prof. dr. Băisan Elena-Lavinia

Informații suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii şi de pe site-ul colegiului:

  • telefon: 0234570582
  • pedagogicbacau.ro

 

Concurs inginer de sistem

2018-05-14

Anunţ pentru ocuparea postului de Inginer de sistem

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, str. Spiru Haret nr.6, organizează concurs în data de 5 iunie 2018, ora 09°° , pentru ocuparea postului de: Inginer de sistem I, normă întreagă, 1 post , pe perioada nedeterminată.

Cerinţe, competenţe şi abilităţi cerute candidaţilor – specifice postului:

Dosarul pentru concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

Concursul va consta în următoarele probe:

Pentru a putea fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte la fiecare din probele: probă scrisă, probă practică, interviu.

Va fi selectat candidatul care a obţinut minim 50 de puncte la toate probele de concurs, în ordinea descrescătoare a punctajelor. • proba scrisă – maxim 100 puncte; • proba practică (cunoştinţe de calculator) – maxim 100 puncte; • interviu – maxim 100 puncte. Punctajul final se va calcula după cum urmează: (P.S. + P.P. +1.)/3

Bibliografie de concurs de ocupare a postului de Inginer de sistem:

Concursul va avea loc după cum urmează :


Concurs administrator de patrimoniu

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” cu sediul în localitatea Bacău, strada Spiru Haret nr.6, județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: administrator patrimoniu – post vacant contractual, pe durată nedeterminată, normă întreagă.

Date de contact: tel/fax: 0234570582 sau 0234541610

Atribuţii principale ale postului:

– organizarea si gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;
– gestionarea inventarului mobil si imobil al unității de învățământ;
– realizarea planificării activității de distribuire a materialelor si accesoriilor necesare desfășurării activității personalului din unitatea de învățământ – elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitatea de învățământ – asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de învățământ;
– recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de învățământ;
– gestionarea contractelor de închiriere;
– participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare.

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare postului:
– studii superioare, inginer/subinginer/economist (conform Legii nr.1/2011);
– vechime în muncă de minim 5 ani;
– cunoştinţe bune de operare pe calculator;
– spirit organizatoric;
– abilități de comunicare şi relaţionare;
– abilități de coordonare a echipelor;
– capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
Constituie avantaj parcurgerea cursurilor de SSM, PSI

Candidaţii vor depune la secretariatul colegiului, in intervalul   25.09 – 03.10.2017, interval orar 08:00-16:00  un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:
– cerere înscriere la concurs;
– curriculum vitae – format european;
– copie act identitate;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
– copie carte de muncă/ fila din registrul de evidenţă a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
– adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului – de la medicina muncii;
– cazier judiciar;
– caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul)
Etapele desfășurării concursului:

  • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 04.10.2017, ora 14:00;
  • Proba scrisă în data de 05.10.2015, in intervalul 9:00:11:00 (2 ore);
  • Interviu – 05.10.2017, ora 12:00;
  • Afişarea rezultatelor 05.10.2017, ora 16:00;
  • Depunerea contestaţiilor – 06.10.2017, până la ora 12:00;
  • Afişarea rezultatelor finale – 09.10.2017, ora 12:00 .

Mai multe detalii:Concurs pedagog școlar
Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare cu sediul in: localitatea Bacău, strada Spiru Haret, nr. 6, județul. Bacău organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: pedagog școlar-post vacant contractual, pe durată nedeterminată, normă întreagă, cămin fete
Condiții specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: absolvirea liceului cu examen de bacalaureat

-vechime în muncă minim 10 ani

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă: data de 22 iunie 2017, ora 09:00, la sediul instituției.
Proba de interviu: data de 22 iunie , ora 13:00, la sediul instituției.
Actele pentru dosarul de concurs vor fi depuse in perioada 5-16 iunie 2017, la sediul instituției.
Date contact:
Tel/fax 0234570582, 0234541610
Sau la sediul instituției din Bacău, str. Spiru Haret nr. 6

mai multe detalii în documentul de mai jos

  Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini li se poate elibera de către unitatea de învățământ gimnazial Fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea repartizării computerizate.