OFERTA EDUCATIONALA

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC

„ŞTEFAN CEL MARE” BACAU

CERTIFICATĂ SCOALA EUROPEANĂ 2013

 PLAN DE ŞCOLARIZARE 2018-2019

Nivel de învăţământ Clasa Număr de clase/grupe
Preşcolar
din care:
Program normal
Program prelungit
3
5
TOTAL PRESCOLAR 8
Primar,
din care:
Pregătitoare 3
Clasa I-a 2
Clasa a II-a 3
Clasa a III-a 3
Clasa a IV-a 2
TOTAL PRIMAR 13
Secundar inferior

Gimnaziu,

din care:

Clasa a V-a 3
Clasa a VI-a 2
Clasa a VII-a 2
Clasa a VIII-a 2
TOTAL GIMNAZIU 9
Liceal inferior,

din care:

Clasa a IX-a 8
Clasa a X-a 8
TOTAL LICEAL INFERIOR 16
Liceal superior, din care: Clasa a XI-a 8
Clasa a XII-a 8
TOTAL LICEAL SUPERIOR 16
TOTAL CLASE 62

Oferta educaţională an şcolar 2018-2019:

FILIERA PROFIL SPECIALIZARE CLASA NUMĂR CLASE
Vocaţională Pedagogic Învăţători-educatoare IX 2
 

 

 

Teoretică

 

 

Uman

 

Ştiinte sociale

 

 

 

Filologie

 

 

 

IX

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Real

Matematică-informatică

Matematică-informatică intensiv informatică 

Ştiinţe ale naturii

Ştiinţe ale naturii-intensiv engleză

 

 

IX

1

 

1

 

1

 

1

 

TOTAL CLASE 8