Misiune

      Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

     Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în  anul şcolar 2015-2016 avem în vedere în continuare  concertarea eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în CNPSM  un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.